All in control

JTL-Control Oy grundades 1983 och producerar högklassiga automationstjänster för industrin. Vi planerar och konstruerar pålitliga och effektiva automationssystem och kompletta processer tillsammans med våra kunder och samarbetspartner. Vår yrkeskunniga och motiverade personal är företagets viktigaste resurs och nyckeln till vår framgångsrika verksamhet. Vi har erfarenhet och sakkunskap inom många industribranscher, och vi har hög kompetens inom tillverkning och planering av el- och automationsskåp samt specialskåp.

Våra verksamhetsprinciper är respekt, förtroende, ansvar och samarbete. All in control - JTL-control Oy!

 

 

 

 

 

 

Tillsammans är vi vinnare

JTL Control Oy ingår i MJV-koncernen, där MJV-Sähkö Oy är moderbolag. Inom koncernen står 50 experter inom el och automation tillgängliga.